SLUŽBY

K našim službám v oblasti auditu patří zejména:

  • povinný (statutární) i nepovinný audit účetních závěrek,
  • ověřování konsolidovaných účetních závěrek,
  • ověřování mimořádných a mezitímních účetních závěrek,
  • auditorské zprávy pro zvláštní účely (ověřování zahajovacích rozvah při podnikových kombinacích, ověřování vybraných informací )
  • ověřování splnění podmínek pro čerpání dotací,
  • provádění ostatních procedur dohodnutých s klientem
  • due diligence


Zpráva o průhlednosti, 1.6MB